مثلاً ممکن است انبار یک شرکت آتش بگیرد و موجب خسارت شود همه سهامداران باید سریعاً از این اطلاعات باخبر شوند و یا اینکه مطمئن ممکن است یک شرکت سهامی قراردادی بسیار سود ده منعقد کند. این اطلاعات هم باید سریعاً منتشر شود و در دسترس سهامداران قرار بگیرد. موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که افشای اطلاعات آنها ضروری است. با توجه به این ضرورت، اطلاعات بایستی طبقه بندی مختلفی داشته باشد تا به راحتی بتوان گروه‌ و یا درجه اهمیت آن را تشخیص داد. طبق این طبقه بندی‌ها دو گروه اصلی اطلاعات در بازار سهام وجود دارد.

اطلاعات بااهمیت گروه الف شامل چه اطلاعاتی است؟

 • تطبیق یا توقف تمامی و بخشی از فعالیت‌های شرکت
 • شغل مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • اعلام ورشکستگی شرکت
 • بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های جدید
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • انعقاد ، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف صنایع و یا ذخایر قابل توجه
 • هرگونه ترکیب ، تجزیه ، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • تغییرات سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از پنج درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات با خرید مواد اولیه

گشایش و بسته شدن نماد در افشای اطلاعات گروه الف

اگر اطلاعاتی که شرکت منتشر کرده است در گروه اطلاعات با اهمیت قرار داشته باشد نماد آن شرکت به محض اعلام بسته و خرید و فروش آن متوقف خواهد شد که بعد از افشای اطلاعات و با توجه به میزان اهمیت زمان بازگشایی آن می تواند متفاوت باشد.

اگر درجه اهمیت اطلاعات افشا شده در گروه (الف) باشد نماد سهم در روز کاری بعد و بدون محدودیت دامنه ی نوسان قیمت بازگشایی می‌شود.